Det finns många olika alternativ att välja mellan för att värma upp sin bostad. Vilket alternativ som är bäst beror på husets planlösning, ålder, specifika behov och var i landet det är byggt. Även familjen som bor i huset påverkar valet av uppvärmning. Sådana faktorer är till exempel hur många personer som bor där och hur deras levnadsmönster ser ut. Slutligen kommer även kostnaden att påverka vilken uppvärmningslösning man som bostadsägare väljer att installera.

Opartiska råd från en energi- och klimatrådgivare

För att underlätta valet av vilket uppvärmningssystem som är aktuellt för respektive bostad går det att ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. De finns där för att underlätta planeringen, ge råd och informera om praktiska frågor att ställa till leverantören. Ett möte är kostnadsfritt och energi- och klimatrådgivaren är opartisk. Förutom att fungera som personligt stöd och rådgivare innan beslut och inköp av uppvärmningssystemet genomför de oberoende tester av olika produkter. Resultatet av testerna finns att tillgå på Energimyndighetens hemsida.

Välj en certifierad installatör för korrekt installation

Det är av stor vikt att välja en professionell och certifierad installatör för att känna sig bekväm med att installationen genomförs fackmannamässigt. En seriös installatör ska kunna erbjuda ett kostnadsfritt första möte där denne presenterar olika uppvärmningssystem och hur mycket de kommer att minska hushållets uppvärmningskostnader. För att jämföra priser och villkor är det en god idé att begära offert från minst tre installatörer innan arbetet påbörjas.

Bergvärme – en investering som lönar sig över tid

Ett uppvärmningssystem vars initiala installationskostnad är hög, men som innebär en stor kostnads- och energibesparing över sikt är bergvärme. I majoriteten av fallen mer än halverar installation av bergvärme hushållets uppvärmningskostnader. Genom att installera en bergvärmepump och borra ett upp till 200 meter djup hål i berggrunden går det att utnyttja värmen som finns lagrad i marken för att värma upp bostaden. En vätska cirkulerar ner i borrhålet, värms upp och pumpas sedan upp till marknivå igen. Den uppvärmda vätskan sprids sedan ut till bostadens element och golvvärme. Därefter transporteras den med hjälp av bergvärmepumpen tillbaka ner i berggrunden och värms upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Luft/vattenvärmepump – ett komplett uppvärmningssystem

Ett komplett alternativ för att värma upp bostaden är att installera en luft/vattenvärmepump. Den tar till vara på solenergin i luften och utvinner tillräckligt med värme för att värma upp en tank fylld med vatten. Det varma vattnet pumpas sedan ut i ett slutet rörsystem som sammanlänkar tanken med golvvärmen och elementen. På så vis går det att kombinera luft och vatten för att värma upp en bostad. Observera att det endast går att använda en luft/vattenvärmepump i bostäder med ett vattenburet uppvärmningssystem.

Luftvärmepump – för att sänka uppvärmningskostnaderna

En luftvärmepump från e-klok.se/ förser bostaden med värme genom att utvinna värme ur utomhusluften och sprida värmen inomhus med hjälp av en fläkt. Luftvärmepumpen består av två delar, en som installeras utomhus och en som installeras inomhus. Rätt placering av de olika delarna är viktigt för att effekten ska bli så stor som möjligt. För att en luftvärmepump ska fungera optimalt bör den med fördel används tillsammans med ett annat värmesystem. Genom att kombinera de olika systemen kan luftvärmepumpen avlasta det huvudsakliga värmesystemet. Tack vare avlastningen behövs mindre el eftersom det huvudsakliga värmesystemet inte måste gå på lika hög effekt för att värma upp bostaden.

Jämför olika alternativ innan installation

Förutom dessa alternativ finns det flera andra uppvärmningssystem att välja på. Med så många val är det klokast att inte skynda på sitt beslut utan att lugnt och metodiskt jämföra aktuella alternativ. Ta kontakt med en installatör för hjälp eller besök kommunens energi- och klimatrådgivare för opartiska råd. Kostanden för att värma upp bostaden påverkar i hög grad hushållets budget och ett energisnålt alternativ bör prioriteras. Jämför inte bara investeringskostnaden för installation utan också hur lång tid det tar innan investeringen har lönat sig och hur mycket pengar som sparas över tid.