Att utnyttja bergvärme har blivit allt populärare bland bostadsägare i Sverige. Många har upptäckt att det är mycket fördelaktigt att installera en bergvärmepump och ta tillvara på värmen i berggrunden. Systemet har visserligen någon enstaka negativ aspekt, men dessa är mycket få i jämförelse med dess positiva egenskaper. Nedan går det att läsa mer om bergvärme samt dess fördelar och nackdelar. Du kan även läsa om andra sätt att värma upp hemmet med luftvärmepump här.

Hur bergvärme fungerar

Bergvärme är den värmeenergi som ursprungligen kommer från solen och som finns lagrad i berggrunden. Bergvärmen kan tas tillvara på genom att borra sig ner i berggrunden samt att installera en bergvärmepump. Borrhålet kallas även för energibrunn och är upp till 200 meter djupt och cirka 15 centimeter i diameter. Vätska förs ned i borrhålet som värms upp av berggrunden och förs vidare upp till bergvärmepumpen på marknivå. Med hjälp av kompressorteknik kan bergvärmepumpen utvinna värme och sprida den i bostaden. Vätskan cirkulerar i ett slutet system där den pumpas ner i berggrunden och värmas upp för att sedan pumpas upp och gå ut i bostaden. När värmen cirkulerat i bostaden börjar cirkeln om på nytt.

Anmäl mig till nyhetsbrev

Positiva aspekter med att installera en bergvärmepump

Det finns en hel del fördelar med att installera en bergvärmepump. Nedan finns dessa sammanfattade för att ge en god överblick över dess positiva aspekter:

  • Pålitlig och säker värmekälla
  • Underhållsfritt
  • Kan användas under lång tid
  • Låga driftkostnader    
  • Kan användas till värme och kyla
  • Miljövänlig värmekälla

En underhållsfri och energisnål värmekälla

När installationen väl är gjord och systemet är igång är bergvärme ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Det kräver inget underhåll och de flesta modeller av bergvärmepumpar beräknas kunna användas mellan 20 och 30 år. Dess elförbrukning är dessutom mycket låg. Beroende på tidigare uppvärmningssystem kan energiförbrukningen minska med så mycket som 80%. Tack vare den långa livslängden och låga elförbrukningen är bergvärmepumpen en billig värmekälla.

En kylmodul kompletterar bergvärmepumpen

Genom att köpa till en kylmodul går det att få en komplett värme- och kylanläggning som passar året om. Kylmodulen gör det möjligt att använda bergvärmepumpen till att generera kyla och förse bostaden med en behaglig svalka under årets varmaste månader. Det går att välja mellan två olika typer av kylmoduler, den passiva och den aktiva. En passiv kylmodul passar bäst till ett litet hus eller för den som endast vill kyla ned enstaka rum. Till ett större hus eller för den som vill ha konstant kyla passar den aktiva varianten bättre. Den passiva kylmodulen sätts igång automatiskt, medan den aktiva sköts automatiskt av själva kylmodulen.

Bergvärmepumpen är en miljövänlig värmekälla

Bergvärme klassas som en miljövänlig värmekälla eftersom den utvinner värmeenergi som finns i berggrunden och som initialt värmts upp av solen. Eftersom bergvärmepumpen endast kräver mycket lite el är dess negativa påverkan på miljön mycket liten. En miljömärkt bergvärmepump är ett ännu smartare val ur miljöhänsyn. Bergvärmepumpar som är svanenmärkta alternativt har EU Ecolabel eller P-märkning innebär att de uppfyller vissa miljökrav. Det handlar till exempel om tillverkning, drift och återvinning av materialet när bergvärmepumpen tas ur bruk.

Negativa aspekter med att installera en bergvärmepump

Det finns bevisligen många fördelar med att installera en bergvärmepump, men också ett par nackdelar. Det finns framför allt två negativa aspekter med en bergvärmepump. Dessa är:

  • Kostsam installation
  • Sårbar vid elavbrott

En initial kostsam investering

Installationen av bergvärmesystemet är en dyr investering i jämförelse med andra uppvärmningssystem. Kostnaden för grävning, borrning och installation av bergvärmepumpen kan skifta rejält och kostar mellan 80 000–180 000 kronor. Den stora skillnaden i pris beror på hur djup energibrunn som krävs och vilken modell av bergvärmepump som väljs. Trots den höga installationskostnaden är det i regel en investering som bostadsägaren får tillbaka över tid tack vare sänkt uppvärmningskostnad.

Strömavbrott är bergvärmepumpens akilleshäl

Bergvärmepumpen går på el. Även om elförbrukningen är mycket låg krävs den för att bergvärmepumpen ska fungera. Det gör den sårbar för strömavbrott, eftersom den inte kan fungera som den ska vid sådana störningar. Vid längre elavbrott går det att använda sig av en tillfällig lösning i form av en dieselgenerator eller en el-patron